A Future Call With… De Sociale Agenda

Begin 2021 spraken we met Larissa Vlieger (21) en Dylan Romeo (24), de initiatiefnemers en gezichten achter De Sociale Agenda. Beiden zijn zij actief binnen de politiek: de een bij GroenLinks Rotterdam en de ander bij D66, zowel lokaal als internationaal. Daarnaast zet Larissa zich in om de geschiedenis te herschrijven met het nieuwe magazine ZUO PÈRE en is Dylan regelmatig te vinden in panels om de toekomstige generatie te inspireren. Future Nomads interviewde deze changemakers over hoe zij zich inzetten om jongeren te informeren, enthousiasmeren en activeren voor actuele onderwerpen die spelen in de maatschappij.

Wat is De Sociale Agenda en wat is jullie missie?

Dylan: ‘’De Sociale Agenda hebben we opgericht om het jonge publiek mee te nemen in de wat complexere thema’s die nu spelen in de samenleving. In onze podcast gaan we met anderen in gesprek over onderwerpen als het onderwijs, racisme en discriminatie, diversiteit en inclusiviteit, klimaatverandering en activisme. Het is dus vrij breed. We willen vooral laagdrempelige gesprekken voeren op een leuke manier, zodat we jongeren in beweging krijgen. In mijn directe omgeving zijn er veel jongeren die iets willen doen, maar de informatie en middelen niet makkelijk weten te vinden maar ook durven te gebruiken. Dat kun je deels verwijten aan jongeren zelf. Maar je kan het ook zoeken bij organisaties, partijen en scholen om informatie en middelen toegankelijk te maken. Met De Sociale Agenda hebben we het heft in eigen handen genomen en behandelen we maatschappelijke thema’s. Andere platforms doen dat natuurlijk ook, maar wij doen het structureel online, binnen een half uur en met drie stellingen. We nodigen mensen uit die iets onderscheidends doen of willen gaan doen, waarmee we hopen jongeren te inspireren om hun steentje bij te dragen.’’

Larissa: ‘’Naast de podcast hebben we ook een blog en andere manieren die we inzetten om interactie aan te gaan. Juist door hen te informeren hopen wij dat ze ook geactiveerd worden om er zelf iets mee te gaan doen. Allebei zijn we jong, politiek actief en geïnteresseerd in de maatschappij. We kijken dan ook met een ander perspectief naar de onderwerpen die we aansnijden. Natuurlijk ook omdat we er middenin zitten. Maar nog steeds willen wij meer informatie en de diepgang op zoeken. Onze missie met De Sociale Agenda is jongeren informeren, enthousiasmeren en activeren voor maatschappelijke onderwerpen en dus de politiek.’’

Hoe is het idee van de sociale agenda ontstaan?

Dylan: ‘’Zelf zat ik al een tijd na te denken over het feit dat er zoveel gebeurd in de samenleving en dat het een plek moet krijgen. Naar mijn mening gebeurt dat nog niet voldoende. Ik wilde dat doen voor een jongere doelgroep, waar wij beiden ook onder vallen. Jongeren lezen en delen veel op social media, maar lang niet altijd is er veel kennis over wat er precies gebeurt en waarom. Daarnaast zijn er ook jongeren die veel bezig zijn met wat er speelt in de maatschappij. Met de Sociale Agenda willen we verbinden, op een laagdrempelige manier jongeren meenemen in het gesprek en meer inzichten bieden. Lange tijd heb ik dit voor me uitgeschoven, maar toen ik het eenmaal uit ging werken leek het me leuk dit samen te doen met een co-host. Zo ben ik bij Larissa uitgekomen en zijn we De Sociale Agenda gestart.’’

Larissa: ‘’Op jonge leeftijd ben ik actief geraakt bij een politieke partij via een jongerenorganisatie daarvan. Daar merkte ik dat ik het leuk vond om andere jongeren bij de politiek te betrekken. Een vraagstuk waar ik veel mee bezig ben geweest is; hoe we ervoor kunnen zorgen dat de jonge mensen die nog niet lid zijn bij zo’n organisatie ook actief worden. Dus toen Dylan vroeg of ik geïnteresseerd was om mee te werken aan De Sociale Agenda, wist ik gelijk dat ik het wilde doen om mensen op een andere manier te bereiken en te betrekken bij de politiek. Voor sommigen klinkt politiek als iets heel moeilijks en een ver-van-hun-bed-show. Daarom hebben wij het met De Sociale Agenda over de ontwikkelingen in maatschappij en wat er nu precies gebeurt. Door in gesprek te gaan met mensen die iets doen in de maatschappij, kunnen we de link leggen naar het grote toneel, namelijk de politiek.’’

Welke onderwerpen staan er op De Sociale Agenda?

Larissa: ‘’We gaan onder andere in gesprek over jongerenparticipatie, mannelijkheid, ondernemerschap, activisme, klimaat en milieu. Het zijn veel verschillende onderwerpen die we willen bespreken om een divers publiek aan te spreken en te prikkelen. We hopen dat er voor iedereen iets is.’’

Dylan: ‘’Door te kijken naar wat er nationaal maar ook internationaal speelt, actueel is, en door te brainstormen zijn we tot verschillende onderwerpen gekomen voor De Sociale Agenda.’’

Hoe draagt De Sociale Agenda bij aan een positieve toekomst?

Larissa: ‘’De Sociale Agenda draagt bij aan een inclusieve en gelijke toekomst. Denk hierbij aan de diversiteit aan mensen -geslacht, gender, culturele achtergrond, etniciteit- die we spreken en een podium bieden, maar ook de teksten die we gebruiken en de manier waarop we de interactie aan willen gaan. Als je bijvoorbeeld complexe onderwerpen bespreekt moet je ook bij het taal- en tekstgebruik stilstaan, zodat het voor iedereen te begrijpen is. Bij inclusiviteit moeten we met z’n allen dagelijks bij stilstaan. Samen vormen we de norm en dus moeten we samen werken aan een inclusieve samenleving. Inclusief denken en handelen moet de norm worden en we kunnen het toetsen door onszelf de vraag te stellen: hebben we rekening gehouden met gender, kleur, achtergrond, toegankelijk, enzovoorts? Is het inclusief? Ja of nee? Anders blijven we cirkels maken en cursussen of workshops volgen over wat diversiteit is en hoe we dat moeten doen. Sommige onderwerpen kunnen voor iemand een negatieve associatie hebben. Daarom kijken we altijd naar hoe we het een positieve lading kunnen geven.’’

Dylan: ‘’Ook vinden we duurzaamheid en milieu belangrijk. Doordat we het online doen hoeven we niet onnodig te reizen, maken we kennis toegankelijker en kunnen we ook mensen uitnodigen die minder mobiel zijn. Wat ons betreft zijn dit ook aspecten waar we als maatschappij de komende jaren radicaal keuzes in moeten maken. Als we het roer niet omgooien redden we het gewoon niet over 5 a 10 jaar en is er ook geen toekomstperspectief.’’

Welke onderwerpen denken jullie in 2030 op De Sociale Agenda te hebben?

Larissa: ‘’Ik hoop vooral dat de onderwerpen die nu spelen en actueel zijn, niet meer op De Sociale Agenda gezet hoeven worden maar er gewoon op staan. Daarmee bedoel ik dat we diversiteit, inclusiviteit en gelijkheid dan als norm hebben. Het zou jammer zijn als we in 2030 nog steeds moeten strijden voor deze belangrijke onderwerpen.’’

Dylan: ‘’Het is best lastig te voorspellen. Aansluitend op wat Larissa net zei, zie je in de praktijk dat mensen van kleur of met een culturele achtergrond steeds meer worden uitgenodigd aan tafel, maar nog lang niet altijd betrokken worden bij de stappen die erna volgen. Ook als je kijkt naar de uitdagingen rondom het onderwijs. hopen we dat die voor 2030 zijn aangepakt. Ik denk dat er veel onderwerpen zijn die wij en de jonge generatie liever vandaag dan morgen nog opgelost zien worden. Laten we hopen dat we tegen die tijd bepaalde onderwerpen niet meer op de agenda hoeven te hebben.’’

Dylan Romeo en Larissa Vlieger kun je volgen via De Sociale Agenda op Instagram. Heb jij ideeën voor De Sociale Agenda of zie jij hier een samenwerking in, stuur een DM of mail naar desocialeagenda@gmail.com.