what are trends?

trend or hype

In de hedendaagse maatschappij is het maar wát belangrijk om op de hoogte te zijn van what’s now and next. Het liefst zo vroeg mogelijk om te kunnen anticiperen.

Een trend is een maatschappelijke ontwikkeling die een bepaalde richting op beweegt en haar sporen nalaat. Doorgaans spreken we van een trend als het een verschuiving betreft die invloed heeft op de mentaliteit, waarden, levensstijl en gewoonten van een groepering in de samenleving. Daarmee onderscheidt een trend zich van een hype (of rage); die snel opkomt, dan overal zichtbaar is, maar vaak net zo snel weer verdwijnt. 

trend levels

Om beter grip te kunnen krijgen op trends en hun verschillende verschijningsvormen, is er de trendpiramide. In deze piramide worden trends aan de hand van hun aard, impact en duur geclassificeerd. Er worden daarbij drie typen trends gedefinieerd.

  • Microtrends – bewegen zich op marktniveau. Het zijn onder andere producten en diensten. 

  • Maxitrends – (consumententrend) bieden inzicht in de behoeften, waarden en mentaliteiten in de samenleving. 

  • Megatrends – zijn vaak abstracte maatschappelijke ontwikkeling, zoals vergrijzing, digitalisering en duurzaamheid. Deze zijn overal om ons heen en worden als ‘gewoon’ ervaren. 
Benieuwde welke trends en ontwikkelingen wij spotten? Lees het in onze blog.