Wie is Generatie Alpha?

Het beeld van verveelde kinderen starend naar hun iPad in de kinderwagen is voor veel mensen herkenbaar. Terwijl hun ouders zich ontfermen over het avondeten, heeft deze generatie in no-time heel YouTube Kids al uitgekeken. Ondanks dat nog niet alle kinderen van deze nieuwe generatie geboren zijn, hebben zij al wel een naam gekregen: Generatie Alpha (2010-2025). Na generatie Z is alle hoop op hen gevestigd. Gaan zij de wereld redden van klimaatproblemen, racisme en corruptie? Of blijven ze de rest van hun leven heen en weer wiebelen in hun kinderzitje kijkend naar Baby Shark?

Afbeelding: Unsplash

DE NAAM VAN DEZE GENERATIE

De naam Alpha kan worden afgeleid uit de eerste letter van het Griekse alfabet. De vorige generaties werden vernoemd naar de letters uit het Latijns alfabet. Onderzoeksbureau McCrindle heeft in 2005 een enquete uitgezet met de vraag hoe de nieuwe generatie genoemd moest worden. Generatie Z bestond ten slotte al en dit is de laatste letter uit het Latijns alfabet. Uit de respondenten gaf 25% aan om terug te gaan naar het begin en te kiezen voor generatie A. Er is uiteindelijk gekozen om door te gaan met het Grieks alfabet. Volgens McCrindle voelde het niet goed om terug te gaan naar het begin wanneer gesproken wordt over een nieuwe generatie. Generatie Alpha vertegenwoordigt dan ook een nieuwe generatie, volledig geboren in een nieuwe eeuw. De naam staat niet voor een terugkeer naar het oude, maar het begin van iets nieuws.

Er worden wereldwijd iedere week 2,5 miljoen generatie Alpha baby’s geboren. Binnen 4 jaar zullen zij het aantal babyboomers overtreffen. In 2025 zullen zij allemaal geboren zijn en zijn er naar verwachting 2 miljard generatie Alpha kinderen op deze aarde rond lopen. De meeste kinderen worden geboren in India, China en Nigeria. Het is aannemelijk dat de toenemende kwaliteit van de zorg maakt dat veel kinderen van generatie Alpha de overgang naar de 22ste eeuw mee zullen maken. Zij zullen ouder worden dan vorige generatie en opgroeien in cultureel diverse gezinnen. 

Bron: UN, OECD, McCrindle (2020)

DE GOOGLE KIDS

In 2010 werden de eerste baby’s van deze generatie geboren. In 2010 werd ook de iPad gelanceerd, maakte de wereld kennis met Instagram en was “app” het woord van het jaar. Van jongs af aan worden deze kinderen blootgesteld aan digitale schermen. Hierdoor zijn andere benamingen voor deze groep; Google Kids, Generation Glasses en Global Gen. Onbedoeld doet deze generatie mee aan een wereldwijd experiment waarbij schermen al vanaf jonge leeftijd een groot deel uitmaken in hun leven. Gevolgen hiervan zijn een kortere aandachtsspanne, meer gamification in het onderwijs, het toenemen van digitale geletterdheid en het verminderen van sociale vorming. Het opgroeien met technologie zorgt ervoor dat zij de meest globaal verbonden generatie ooit zijn. Ze worden als sociaal, mondiaal en mobiel beschouwd omdat ze zullen werken, studeren reizen tussen verschillende landen en meerdere carrières.

girl operating tablet computer
Afbeelding: Unsplash

VOORUITZICHTEN

Generatie Z zal een groot voorbeeld zijn voor generatie Alpha. Dit zorgt ervoor dat duurzaamheid en klimaatverandering ook bij generatie Alpha prioriteit heeft. Naar verwachting is deze generatie de meest ruimdenkende en empathische generatie ooit. Over het algemeen zijn de vooruitzichten erg positief. Het is een generatie die langer zal leven, later gaat werken en hoger opgeleid zullen zijn. Zij zijn mondiaal en materialistisch en naar verwachting de rijkste generatie tot nu toe. De ouders van generatie Alpha bestaan veelal uit Millennials (generatie Y). Ouders zijn zich bewust van de negatieve gevolgen die de technologische ontwikkelingen met zich mee brengt. Om te voorkomen dat kinderen te veel in isolatie raken en achterblijven op sociale ontwikkeling wordt gekozen voor speelgoed dat connectiviteit vergroot. Generatie Alpha zal formeler geschoold zijn waardoor zij minder bedreven zijn in praktische vaardigheden. Innovatie, vindingrijkheid en het aanleren van sociale competenties zijn dan ook belangrijk voor ouders om aan hun kinderen mee te geven. Onderzoek van Beano for Brands, toont dan ook aan dat de kinderen graag buiten spelen met vrienden en familie. Veel ouders proberen schermtijd te beperken en vinden het belangrijk dat hun kinderen zichzelf leren te vermaken wanneer ze even niks te doen hebben. 

We mogen hieruit wel concluderen dat generatie Alpha niet voor eeuwig mee blijft zingen met Baby Shark. Het is een generatie die zich op technologisch gebied nog enorm gaat ontwikkelen. Het opgroeien rondom diverse culturen en het feit dat zij de meest globaal verbonden generatie tot nu toe zullen zijn, zorgt voor een empathische en liberale denkwijze. Zij zullen naar verwachting meer open-minded zijn dan voorgaande generaties. De hoop is gevestigd op deze 0 tot 10 jarige kinderen en dat is niet voor niks. Het is nog even afwachten wat de toekomst met zich meebrengt en wat voor invloed dit heeft op de ontwikkeling van deze veelbelovende generatie.